مودم shuttle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مودم را از طریق کارت شبکه به کامپیوتر متصل کرده و روشن نمایید.بعد از سبز شدن چراغ power و ثبت شدن چراغ dsl میتوانید مودم را تنظیم کنید

.

.1 عدد مربوط به VPI را 0 وارد نمایید.

.2 عدد مربوط به VCI را 35 وارد نمایید.

.3 این قسمت را روی PPPOE قرار دهید.

.4 در این بخش User Name مربوط به اینترنت خود را وارد کنید.

.5 در این قسمت Password مربوط به اینترنت را وارد نمایید.

.6 روی گزینه Add and Save کلیک کرده و بعد از نمایش پیغام روی OK کلیک کنید و منتظر بمانید تا

چراغ های مودم به حالت ثابت باز گردند.

 توجه کنید که در صورت درست بودن اطلاعات وارد شده، بعد از دقیقه باید چراغ اینترنت شما به رنگ

سبز روشن شوددر غیر این صورت اطلاعات را بدرستی وارد نکرده یا اینترنت شما هنوز فعال نشده

است.

 جهت تنظیم سیستم بیسیم مودم مراحل ذیل را دنبال نمایید. )مطابق با اعداد نشان داده شده در

شکل عمل نمایید.

.7 نام مورد نظر برای شبکه بیسیم خود را انتخاب کرده و در این قسمت وارد نمایید.

.8 حالت امنیتی سیستم بی سیم را مانند تصویر روی WPA2-PSK(TKIP+AES) قرار دهید.

.9 یک کلمه عبور با حداقل کاراکتر در این قسمت وارد نماییداین کلمه ، پسورد اتصال شما به

صورت بیسیم می باشد.

.11 روی Wireless and Save کلیک کرده و بعد از نمایش پیغام روی OK کلیک کنید و متنظر بمانید تا

تنظیمات این بخش اعمال شود.

پس از گذشت دقیقه، مودم تنظیم شده و آماده سرویس دهی به صورت بیسیم می باشد.

 

در صورت بروز هر گونه مشکل میتوانید با استفاده از دکمه Reset در پشت مودم، تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید.