مودم Buffalo 

مدل:WBMR-G54

 

 

 

برای واردشدن به کنسول مودم یک صفحه مرورگر خود  را باز کرده و درقسمت Address bar، 192.168.11.1 را وارد کنید.

 

درصفحه Login بازشده Username را admin و  password را هم admin وارد کنید.

 

پس از وارد کردن Userو Passwordصفحه اصلی کنسول مودم به صورت زیر نمایش داده می شود:

برروی WANکلیک کرده و Run Wizardرا بزنید.

 

در صفحه ی بعد برروی next  کلیک کنید تا وارد مراحل تنظیمات مودم شوید.

 

در صفحه ی بعدی را نیز بدون تغییرnext کنید.

http://www.tcsem.ir/marketing/image/Modem/config/Buffalo/004.jpg

 

در این قسمت گزینه PPPoA/PPPoE را انتخاب کرده و next کنید.

http://www.tcsem.ir/marketing/image/Modem/config/Buffalo/005.jpg

 

در صفحه ی بعد username و password ی که از شرکت دریافت نموده اید را وارد کنید. (توجه نمایید که واحد پشتیبانی پسورد مشترکین را دراختیار دارد اگر پسوردتان را فراموش یا گم کرده اید با واحد پشتیبانی 2020 تماس گرفته و پسورد را از آنها بگیرید).

VPI=0 و VCI=35 و Connection Type را برروی LLC/PPPoE قرار دهید.

http://www.tcsem.ir/marketing/image/Modem/config/Buffalo/006.jpg

 

در پایان بر روی Restart کلیک کرده و حدود 2 دقیقه صبر کنید تا مودم ری استارت شود و سپس از اینترنت استفاده کنید.

http://www.tcsem.ir/marketing/image/Modem/config/Buffalo/007.jpg